மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Follow by Email

சனி, 21 ஏப்ரல், 2012

பிரகாஷ்: அடுத்தவர் மொபைல் நம்பரில் நீங்கள் SMS அனுப்பலாம்

அடுத்தவர் மொபைல் நம்பரில் நீங்கள் SMS அனுப்பலாம்
யாரையாவது கிண்டல் செய்யவோ, சும்மா பயமுறுத்தவோ நாம் தெரியாத எண்னில் இருந்து SMS செய்வோம். இதற்க்காக தனியாக SIM CARD வாங்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது சில WEB SITEகள் நமக்கு அந்த வசதியை தருகின்றது.
இவற்றை விளையாட்டிர்க்கு மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள், பிரச்சனையில் மாட்டிகொள்ளாதீர்கள்.
1. வேறு எண்ணில் இருந்து அனுப்ப.
1. முதலில் http://smsmafia.in என்றதளத்திற்க்கு செல்லவும்.
2. அதில் TARGET 10-DIGIT MOBILE NO. என்ற TEXT BOX ல் யாருக்கு அனுப்பவேண்டுமோ அவர் எண்ணை அளிக்கவும்.
3. பின்பு MESSAGE என்ற ல் உங்கள் MESSAGE ஐ டைப்பண்னவும்.
4. கிழே உள்ள SEND SMS என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.
5. உங்கள் நீங்கள் அளித்த எண்ணிற்க்கு சென்றிருக்கும்.
2. வேறு பெயரில் அனுப்ப.
1. முதலில் http://smsmafia.in/sid என்ற தளத்திற்க்கு செல்லவும்.
2. அதில் TARGET 10-DIGIT MOBILE NO. என்ற TEXT BOX ல் யாருக்கு அனுப்பவேண்டுமோ அவர் எண்ணை அளிக்கவும்.
3. பின்பு MESSAGE என்ற ல் உங்கள் MESSAGE ஐ டைப்பண்னவும்.
4. கிழே உள்ள SEND SMS என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.
5. உங்கள் நீங்கள் அளித்த எண்ணிற்க்கு சென்றிருக்கும்.