மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

Follow by Email

புதன், 18 ஏப்ரல், 2012

பிரகாஷ்: பென் ட்ரைவில் வைரஸ் வராமலிருக்க!

பென் ட்ரைவில் வைரஸ் வராமலிருக்க!
பென் ட்ரைவில் வைரஸ் வராமலிருக்க autrorun.inf என்ற பெயரில் ஒரு போல்டர் ஒன்றினை உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.ஏனெனில் பென் ட்ரைவில் வரும் வைரஸ் பைல்கள் எல்லாம் autorun.inf பைலைஅடிப்படையாக வைத்தே வருவதால் அந்த பைலிற்க்கான பெயரில் ஒரு போல்டர் ஒன்றினை உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும்.
விண்டோஸ் ஐ பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பில் ஒரே பெயரில் ஒரு போல்டரையும், பைல்களையும் அனுமதிக்காது. எனவே autorun.inf என்ற பெயரில் ஒரு போல்டரை கிரியேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இதன் படி autorun.inf பைல் உருவாகாது.
சின்ன விஷயம்,, ஆனா பெரிய பாதுகாப்பு
முயற்சித்து பருங்கள்